کارگاه آموزشی شناسایی فرصت و ایده پردازی
 • مسئول اجرا: ملیحه فلکی
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
 • مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی