کارگاه طراحی محیطی و المان شهری جهت جشنواره دانشگاه زیبای من
 • مسئول اجرا: آرزو پایدارفرد
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
 • مکان برگزاری: کارگاه طراحی 1 و 3