کارگاه جداول توافقی با استفاده از نرم افزار SPSS
 • مسئول اجرا: مجید چهکندی
 • دانشکده: علوم ریاضی و آمار
 • گروه: آمار
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 • مکان برگزاری: آزمایشگاه آمار