کارگاه آشنایی با نرم افزار حروف چینی LaTeX
  • مسئول اجرا: مجید چهکندی
  • دانشکده: علوم ریاضی و آمار
  • گروه: آمار
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
  • مکان برگزاری: آزمایشگاه آمار