نقش جاذب ها در تغذیه دام
 • مسئول اجرا: محسن پوررضا بیلندی
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
 • مکان برگزاری: