بازاریابی صنایع دستی
 • مسئول اجرا: هما مالکی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: صنایع دستی
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • مکان برگزاری: مجازی ***لطفا موقع ثبت نام تیک صدور گواهینامه را فعال نکنید***
 • مدرس: محمد افضلیان
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
 • ساعت اجرا: ۰۰:۰۰
 • مدت زمان دوره: 10 ساعت