تشریح فرآیند صنعتی استحصال طلا از کانسنگ های طلادار
 • مسئول اجرا: علی بهنام فرد
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: معدن
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • مکان برگزاری: پردیس مهندسی به صورت مجازی
 • مدرس: دکتر علی بهنام فرد
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
 • ساعت اجرا: ۰۰:۰۰
 • مدت زمان دوره: 16 ساعت

آشنایی با فرآیند صنعتی استحصال طلا از کانسنگ­های طلادار 

ردیفسرفصلساعت
1

آشنایی با انواع کانسنگ های طلادار از دیدگاه فرآوری

معرفی کلی فرآیند سیانوراسیون

2
2تشریح انواع روش­های پیش­عمل­آوری کانسنگ­های طلای مقاوم (سولفیدی)2
3تشریح فرآیند لیچینگ طلا از کانسنگ­های طلادار و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر لیچینگ4
4تشریح فرآیند جذب طلا از محلول­های لیچ توسط کربن فعال و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سینتیک و ظرفیت جذب طلا بر کربن فعال4
5

تشریح فرآیند واجذبی طلا از کربن فعال باردار 

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سینتیک واجذبی طلا ازکربن فعال 

معرفی سیستم های الوشن مختلف

معرفی انواع سیستم­های بازیابی طلا از محلول لیچ

4