متخصص داده کاوی با Rapid Miner
 • مسئول اجرا: مجید چهکندی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • مکان برگزاری: مجازی
 • مدرس: محسن نیلی ثانی
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
 • ساعت اجرا: ۰۰:۰۰
 • مدت زمان دوره: 55 ساعت

آشنایی با تحلیل داده های حجیم