متخصص داده کاوی با Rapid Miner
 • مسئول اجرا: مجید چهکندی
 • دانشکده: پردیس علوم پایه
 • گروه: آمار
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
 • مکان برگزاری: مجازی
هزینه ثبت نام:
 • دانشجویان داخل دانشگاه: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • دانشجویان خارج دانشگاه: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در دوره