سنجش از دور(Remote sensing) با نرم افزار Envi
 • مسئول اجرا: الهام یوسفی روبیات
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
 • مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی دانشگاه بیرجند