جیره نویسی دام و طیور 6122/1/1
 • مسئول اجرا: سید جواد حسینی واشان
 • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
 • مکان برگزاری: سامانه مجازی دانشگاه
هزینه ثبت نام:
 • دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • دانشجویان خارج دانشگاه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در دوره