مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی 6122/6/1
  • مسئول اجرا: سید جواد حسینی واشان
  • دانشکده: پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
  • گروه: محیط زیست
  • متولی: مرکز TMC
  • جامعه هدف:
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
  • مکان برگزاری: سامانه مجازی دانشگاه و واحد دامپروری
هزینه ثبت نام:
  • دانشجویان داخل دانشگاه: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
  • دانشجویان خارج دانشگاه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در دوره