وبینار "موزه هنر متروپولیتن نیویورک"
 • مسئول اجرا: هما مالکی
 • دانشکده: هنر  
 • گروه: هنر اسلامی
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
 • مکان برگزاری: مجازی