طراح گرافیک رایانه‌ای با PHOTOSHOP
 • مسئول اجرا: هادی فرهادیان
 • دانشکده: مرکز نوآوری
 • گروه: مرکز نوآوری
 • متولی: مرکز SCD
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • مکان برگزاری: