کارور PLC درجه 2
 • مسئول اجرا:
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: برق قدرت
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • مکان برگزاری: کارگاه مهارت آموزی دکتر زنگویی
 • مدرس: خانم سمیه رجبی
 • مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
 • ساعت اجرا: ۰۰:۰۰
 • مدت زمان دوره: 272 ساعت