کارگاه آشنایی با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
 • مسئول اجرا: صادق پاسبان
 • دانشکده: فنی فردوس
 • گروه: کامپیوتر
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
 • مکان برگزاری: دانشکده فنی مهندسی فردوس - سایت عمومی