آشنایی با مارهای سمی ایران و نحوه سم گیری
 • مسئول اجرا: مسلم رستم پور
 • دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست
 • گروه: محیط زیست
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
 • مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی