کارگاه پرورش زالو
 • مسئول اجرا: کیهاندخت کریمی شهری
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
 • مکان برگزاری: سالن کنفرانس شماره2- ساختمان شش ضلعی