دوره تئوری مربیگری درجه3
 • مسئول اجرا: مهتاب ناصح
 • دانشکده: علوم ورزشی
 • گروه: علوم ورزش
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
 • مکان برگزاری: کلاسهای مشترک دانشکده علوم -سالن شماره1