اصول و مبانی طراحی سیستم¬های فتوولتائیک (نیروگاه های خورشیدی) - ویژه نظام مهندسی
  • مسئول اجرا: علی سعیدی
  • دانشکده: -
  • گروه: -
  • متولی: مرکز نوآوری
  • جامعه هدف:
    • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  • مکان برگزاری: مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند توان و انرژی دانشگاه بیرجند