اصول و مبانی طراحی سیستم¬های فتوولتائیک (نیروگاه های خورشیدی) - ویژه دانشجویان
 • مسئول اجرا: فاطمه مهربان
 • دانشکده: مهندسی
 • گروه: مکانیک
 • متولی: مرکز نوآوری
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
 • مکان برگزاری: مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند توان و انرژی دانشگاه بیرجند
هزینه ثبت نام:
 • دانشجویان داخل دانشگاه: ۱,۳۰۰,۰۰۰
 • دانشجویان خارج دانشگاه: ۱,۳۰۰,۰۰۰
ثبت نام در دوره