برنامه نویسی برنامه های کابردی Android
 • مسئول اجرا: رضا زارع
 • دانشکده: پردیس مهندسی
 • گروه: الکترونیک
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
 • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر