تعمیرکار دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیکی
  • مسئول اجرا: رضا زارع
  • دانشکده: پردیس مهندسی
  • گروه: الکترونیک
  • متولی: دانشکده
  • جامعه هدف:
    • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
  • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
  • مکان برگزاری: کارگاه اتوماسیون صنعتی دانشکده برق و کامپیوتر