برگزاری کارگاه آموزشی "BUSINESS PLAN" (پیاده سازی عملی)
 • مسئول اجرا: علی سعیدی
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: دانشکده
 • جامعه هدف:
  • اعضای هئیت علمی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
 • نوع برنامه: کارگاه آموزشی مهارت محور
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
 • مکان برگزاری: