مدیر واحد پرورش تخصصی جوجه شترمرغ
 • مسئول اجرا: محسن پوررضا بیلندی
 • دانشکده: -
 • گروه: -
 • متولی: مرکز TMC
 • جامعه هدف:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • کارشناسان و مدرسین مدعو
  • سایر دانشجویان
 • نوع برنامه:
 • تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 • مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی