قرار دادها
  • مجری: بهزاد امیدی‌کاشانی
  • طرف قرارداد: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
  • دانشکده: پردیس مهندسی