مرکز نوآوری

ماموریت و اهداف

مرکز نوآوری بمنظور حمایت از افراد و گروه های خلاق و ایده های نوآورانه کسب و کار، دانشگاه بیرجند راه­اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی را با همکاری پارک... ادامه مطلب

آیین نامه

آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند در مرحله طرح در هیات رئیسه دانشگاه می باشد که پس از تصویب بارگذاری خواهد شد. ادامه مطلب