همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه بیرجند و شرکت توزیع برق خراسان جنوبی

  • سازمان همکار: شرکت توزیع برق خراسان جنوبی
  • سال: ۱۳۹۷
  • نوع: استانی

نوع تفاهم : علمی – آموزشی – پژوهشی 

مدت تفاهم : 5 سال